Phoenix Contact

  EMD-BL-V-230 – 2903523 Rơ le giám sát

  Price/Giá bán lẻ:

  7,300,000 VND

   RIF-0-RSC-24DC/ 1 – 2903366 Rơ le 1 NO

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    RIF-0-RSC-24DC/21 – 2903374 Rơ le vặn vít 1PDT

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     RIF-0-RPT-24DC/ 1 – 2903361 Rơ le 1 PDT

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ

      RIF-0-RPT-24DC/21 – 2903370 Rơ le 1PDT

      Price/Giá bán lẻ:

      Vui lòng liên hệ

       RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 – 2903334 Relay 2PDT

       Price/Giá bán lẻ:

       Vui lòng liên hệ

        MACX-TR-1T-MUL-PT – 1096431 Rơ le thời gian

        Price/Giá bán lẻ:

        Vui lòng liên hệ

         MACX-TR-2T-MUL-PT – 1103355 Rơ le thời gian

         Price/Giá bán lẻ:

         Vui lòng liên hệ

          MACX-TR-1T-MUL – 1096429 Rơ le thời gian

          Price/Giá bán lẻ:

          Vui lòng liên hệ