Phoenix Contact

  AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H – 2702291

  Price/Giá bán lẻ:

  Vui lòng liên hệ

   AXL F DO32/1 2H – 1004925 Mô đun ra số 32 kênh

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    AXL F DO16/2 2H – 1027904 Mô đun đầu ra số 16 kênh

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     AXL F DO8/2 2A 1H – 2688381 Mô đun đầu ra 8 kênh

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ

      AXL F DI32/1 2H – 2702052 Mô đun vào số 32 kênh

      Price/Giá bán lẻ:

      Vui lòng liên hệ

       AXL F DI16/1 HS 1H – 2701722 Mô đun vào số 16 kênh

       Price/Giá bán lẻ:

       Vui lòng liên hệ

        AXL F BK PN TPS – 2403869 Profinet Head IO

        Price/Giá bán lẻ:

        Vui lòng liên hệ

         IB IL 24 DO 8-2A-PAC – 2861603 Mô đun DO 8 Kênh

         Price/Giá bán lẻ:

         Vui lòng liên hệ