Bộ chuyển đổi nguồn- Power Supply

  MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 – 2866983

  Price/Giá bán lẻ:

  Vui lòng liên hệ

   QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ – 2907753

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP – 1043418

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40-2907752

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ

      UPS-BAT/PB/24DC/12AH – 1274119 Ác quy 12AH

      Price/Giá bán lẻ:

      Vui lòng liên hệ

       UPS-BAT/PB/24DC/7AH – 1274118 Ác quy 7AH

       Price/Giá bán lẻ:

       Vui lòng liên hệ

        UPS-BAT/PB/24DC/4AH – 1274117 Ác quy 4AH

        Price/Giá bán lẻ:

        Vui lòng liên hệ

         QUINT4-CHARGER/1AC/24DC/10- 2907990

         Price/Giá bán lẻ:

         Vui lòng liên hệ

          QUINT-BUFFER/24DC/20 – 2866213 Bộ chống sốc nguồn

          Price/Giá bán lẻ:

          Vui lòng liên hệ