Bộ chuyển đổi nguồn- Power Supply

  BỘ NGUỒN STEP-PS/ 1AC/15DC/4 – 2868619

  Price/Giá bán lẻ:

  3,901,000 VNĐ

   BỘ NGUỒN – STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5 – 2868567

   Price/Giá bán lẻ:

   2,458,000 VNĐ

    BỘ NGUỒN – STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL – 2868554

    Price/Giá bán lẻ:

    2,740,000 VNĐ

     BỘ NGUỒN – QUINT-PS/3AC/24DC/20 – 2866792

     Price/Giá bán lẻ:

     14,411,600 VNĐ

      BỘ NGUỒN – QUINT-PS/3AC/24DC/10 – 2866705

      Price/Giá bán lẻ:

      12,400,800 VNĐ

       BỘ NGUỒN – QUINT-PS/3AC/24DC/ 5 – 2866734

       Price/Giá bán lẻ:

       9,483,000 VNĐ