Rơ Le – Phoenix Contact

  PLC-OPT- 24DC/48DC/500/W – 2900378

  Price/Giá bán lẻ:

  Vui lòng liên hệ

   PLC-OPT-24DC/TTL – 2900363 Relay bán dẫn

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    PLC-OPT-230UC/24DC/2 – 2900368 Rơ le bán dẫn

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     PLC-OPT-60DC/24DC/2 – 2900366 Rơ le bán dẫn

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ

      PLC-OPT- 48DC/24DC/2 – 2900365

      Price/Giá bán lẻ:

      Vui lòng liên hệ

       PLC-OPT-24DC/230AC/2.4/ACT – 2904632

       Price/Giá bán lẻ:

       Vui lòng liên hệ

        PLC-OPT-110DC/24DC/3RW – 2900380

        Price/Giá bán lẻ:

        Vui lòng liên hệ

         PLC-OPT-24DC/110DC/3RW – 2900391

         Price/Giá bán lẻ:

         Vui lòng liên hệ

          PLC-OPT-24DC/48DC/100/SEN – 2900358

          Price/Giá bán lẻ:

          Vui lòng liên hệ