Rơ Le – Phoenix Contact

  EMD-BL-V-230 – 2903523 Rơ le giám sát

  Price/Giá bán lẻ:

  7,300,000 VND

   RIF-0-RSC-24DC/ 1 – 2903366 Rơ le 1 NO

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    RIF-0-RSC-24DC/21 – 2903374 Rơ le vặn vít 1PDT

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     RIF-0-RPT-24DC/ 1 – 2903361 Rơ le 1 PDT

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ

      RIF-0-RPT-24DC/21 – 2903370 Rơ le 1PDT

      Price/Giá bán lẻ:

      Vui lòng liên hệ

       RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 – 2903334 Relay 2PDT

       Price/Giá bán lẻ:

       Vui lòng liên hệ

        PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B – 2963763

        Price/Giá bán lẻ:

        4,940,500 VNĐ

         DEK-REL- 24/I/1 – 2940171 Rơ le cầu đấu 24DC

         Price/Giá bán lẻ:

         2,000,000 VND