Rơ Le – Phoenix Contact

  REL-MR-BL- 24AC/21HC – 1109540 Nhân Rơ le

  Price/Giá bán lẻ:

  160,000 VND

   REL-MR-BL- 12DC/21HC – 1109537 Nhân Rơle

   Price/Giá bán lẻ:

   160,000 VND

    REL-MR-BL-110DC/21HC – 1109539 Nhân Rơle

    Price/Giá bán lẻ:

    160,000 VND

     REL-MR-BL- 48DC/21HC – 1109538 Nhân Rơle

     Price/Giá bán lẻ:

     160,000 VND

      REL-MR-BL-110DC/21-21 – 1109545 Nhân Rơle

      Price/Giá bán lẻ:

      160,000 VND

       REL-MR-BL- 48DC/21-21 – 1109544 Nhân Rơ le

       Price/Giá bán lẻ:

       160,000 VND