Rơ Le – Phoenix Contact

  ECOR-2-BSC2/4X21 – 1089994 Đế Rơle 2/4PDT

  Price/Giá bán lẻ:

  Vui lòng liên hệ

   RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG – 1148703

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG – 1148699

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     REL-MR-BL-230AC/21HC – 2906288 Nhân relay 230AC

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ

      EMM 3-24DC/500AC-16-IFS – 2297523 Giám sát Motor

      Price/Giá bán lẻ:

      Vui lòng liên hệ

       EMM 3-24DC/500AC-IFS – 2297497 Giám sát Motor

       Price/Giá bán lẻ:

       Vui lòng liên hệ

        PSR-TBUS-TP-2981716 Chân cấp nguồn & truyền thông

        Price/Giá bán lẻ:

        Vui lòng liên hệ

         PSR-TBUS-2890425 Chân cấp nguồn & truyền thông

         Price/Giá bán lẻ:

         Vui lòng liên hệ

          PSR-SACB-4/4-L-10.0PUR-SD-2981884

          Price/Giá bán lẻ:

          Vui lòng liên hệ