Rơ Le – Phoenix Contact

  ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 – 2902744 Khởi động cơ

  Price/Giá bán lẻ:

  Vui lòng liên hệ

   2966595 OPT-24DC/ 24DC/ 2 Rơ le bán dẫn

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    REL-MR- 24DC/21HC – 2961312 Nhân rơle

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     EMG 10-OE Dòng Rơ le bán dẫn cho đầu vào số

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ

      EMG 10-OV Rơ le bán dẫn mỏng 10mm

      Price/Giá bán lẻ:

      Vui lòng liên hệ

       ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 – 2900569

       Price/Giá bán lẻ:

       Vui lòng liên hệ

        PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30 – 2981800

        Price/Giá bán lẻ:

        Vui lòng liên hệ

         PSR-SCF-24UC/URM/2X21 – 2981363

         Price/Giá bán lẻ:

         Vui lòng liên hệ