AXL F AI8 W 1F – 2702525 Mô đun AI 8


Mã sản phẩm: AXL F AI8 W 1F - 2702525

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

AXL F AI8 W 1F - 2702525  Mô đun đầu vào 8 kênh , 2 dây với đầu vào cấu hình được cho tín hiệu 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA. AXL F AI8 W 1F - 2702525 chuyên cho ứng dụng SafeAI yêu cầu cao về khá năng vận hành liên tục mà không cần dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: