AXL F BP SE6 – 1088136 Base mô đun cho Axioline SE


Mã sản phẩm: AXL F BP SE6 - 1088136

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

AXL F BP SE6 - 1088136 đế ( base ) cho 6 giắc cắm dòng Axioline Smart - AXL SE , gắn din, chuyên dùng cùng với dòng PLC/RTU, Buscoupler thế hệ mới của Phoenix Contact

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

*** Tham khảo chi loại đế cho 6 mô đun Axioline Smart element theo link
*** Tham khảo chi loại đế cho 4 mô đun Axioline Smart element theo link