VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM – 2800186 Chống sét 1pha


Mã sản phẩm: VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM - 2800186

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM - 2800186 Chống sét làn truyền dòng lai T1/T2 , 1pha cho lưới 220AC với dòng cắt Imax =50kA , Iimp =25ka ( 10/350us) .

Tham khảo cách xác định trạng thái dòng chống sét type 2-3 của Phoenix theo link

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Catalog & Datasheet

Tham khảo catalog chi tiết cúa sản phẩm theo link