CN-UB-280DC-SB – 2818148 Chống sét cáp đồng trục


Mã sản phẩm: CN-UB-280DC-SB - 2818148

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

CN-UB-280DC-SB - 2818148 là dòng chống sét chuyên dụng cho cáp đồng trục cho Antena từ ngoài trời vào, dạng giắc một đầu đực  và 1 đầu cái  dạng N connector.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Sản phẩm liên quan ( related product )

Mã hàng Mã sản phẩm
2801050 CN-UB-280DC-3-BB
2801051 CN-UB-280DC-3-SB
2818148 CN-UB-280DC-SB
2818850 CN-UB-280DC-BB

Sơ đồ nối dây (wiring diagram)  như sau :

Catalog/Datasheet

Download catalog  theo link