DIK 1,5 – 2715966 Cấu đấu 3 tầng cho Sensor/Actuator


Mã sản phẩm: DIK 1,5 - 2715966

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

DIK 1,5 - 2715966 Cầu đấu cho Sensor/actuator, đấu dây dạng vặn vít cho dây kích thước 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, màu xám, dày 4,2mm, gắn din

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Ưu điểm

  • The upper level contains the feed-through connections for the signal cable which can be labeled
  • The lower terminal points can be bridged using an insertion bridge that can be separated
  • The two lower terminal points supply potential to the initiator