EL100/EL110 Chuyển đổi quang điện giá rẻ


Mã sản phẩm: EL100/EL110

Nhà sản xuất: ETHERWAN

Mô tả:

The EL100 / EL110 là dòng sản phẩm chuyển đổi quang điện 10/100BASE-T(X) sang 100BASE-FX Fiber hoặc ngược lại . EL100/EL110 hỗ trợ cả SC lẫn ST connector

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

EL100/EL110 có thể gắn độc lập trên thành tủ, trên thanh cài ( với phụ kiện đi kèm ) hoặc  cho vào khung EMC-1600.   Link tham khảo dòng vỏ để chứa nhiều modul quang điện EMC-1600 như link 

EL100 Model

EL100C 10/100BASE-TX to 100BASE-FX Multi Mode (SC) 2Km Media Converter (1310nm)
EL100T 10/100BASE-TX to 100BASE-FX Multi Mode (ST) 2Km Media Converter (1310nm)
EL100C-20 10/100BASE-TX to 100BASE-FX Single Mode (SC) -20Km Media Converter (1310nm)
EL100T-20 10/100BASE-TX to 100BASE-FX Single Mode (ST) -20Km Media Converter (1310nm)
EL100L-20 10/100BASE-TX to 100BASE-FX Single Mode (SFF Dual LC) -20Km Media Converter (1310nm)
EL100C-40 10/100BASE-TX to 100BASE-FX Single Mode (SC) -40Km Media Converter (1310nm)

EL110 Model

EL110C 100BASE-TX to 100BASE-FX Multi Mode (SC) Media Converter
EL110T 100BASE-TX to 100BASE-FX Multi Mode (ST) Media Converter
EL110C-20 100BASE-TX to 100BASE-FX Single Mode (SC) -20Km Media Converter (1310nm)
EL110T-20 100BASE-TX to 100BASE-FX Single Mode (ST) -20Km Media Converter (1310nm)
EL110C-40 100BASE-TX to 100BASE-FX Single Mode (SC) -40Km Media Converter (1310nm)