EL1141 IEC 61850 Media Converter


Mã sản phẩm: EL1141

Nhà sản xuất: ETHERWAN

Mô tả:

EL1141 Bộ chuyển đổi quang điện với 01 đầu vào TX và 01 đầu ra FX theo tiêu chuấn IEC 61850 chuyên dụng cho tự động hóa ngành điện. EL1141 được thiết kế để chụi đựng trong những môi trường khắc nghiệt có yêu cầu cao về tính ổn định và khả năng vận hành liên tục.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Model

EL1141-X0B 10/100BASE-TX to 100BASE-FX Hardened Media Converter
* DIN-Rail mounting kit included.

100FX Fiber Options (X)

1 Multi Mode (SC) - 2Km (1310nm)
2 Multi Mode (ST) - 2Km (1310nm)
A Single Mode (SC) - 20Km (1310nm)
B Single Mode (SC) - 40Km (1310nm)
H Single Mode (ST) - 20Km (1310nm)
6 Multi Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-2Km
7 Multi Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-2Km
8 Multi Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-5Km
9 Multi Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-5Km
P Single Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-20Km
Q Single Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-20Km
R Single Mode (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-40Km
S Single Mode (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-40Km