ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P – 2909554 Khởi động mềm


Mã sản phẩm: ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - 2909554

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - 2909554 Bộ khởi động động cơ Hybrid gắn Din dùng cho môi trường phòng nổ, sự thay thế cho contactor đảo chiều truyền thống. Đảo chiều động cơ 3 pha  tới dòng 9A,  dừng khẩn cấp theo SIL 3. Có bộ kết nối T-BUS dưới chân để kết nối mở rộng và nguồn. 

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: