FL WLAN 5110 – 1043193 Bộ thu phát wifi trung tâm


Mã sản phẩm: FL WLAN 5110 - 1043193

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

FL WLAN 5110 - 1043193 Bộ thu phát sóng Wifi trung tâm với 2 Anten ngoài, hỗ trọ  WLAN 802.11 a, b, g, n, tần số 2.4/5 GHz, vỏ kim loại IP20, nguồn cấp 10-36 DC, 2x RJ45 cho truyền thông và cấu hình, hỗ trợ cấu hình thiết bị kết nối tới  WBM, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES. 

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Ứng dụng Fl Wlan 5110 /Fl Wlan 2100 /Fl Wlan 1100

User manual & datasheet

Tham khảo catalog chi tiêt sản phẩm theo link

Sản phẩm tương tự, liên quan

No Mã Hàng Miêu Tả
1 FL WLAN 1100 – 2702534 Bộ thu phát Wifi Antena trong IP54/55 ( 1xRJ45)
2 FL WLAN 2100 - 2702535 Bộ thu phát Wifi Antena trong IP68/69 hỗ trợ Mesh  ( 1xRJ45)
3 FL WLAN 1010 – 2702899 Bộ thu phát Wifi Antena ngoài 2 RJ 45 x IP20 ( 2xRJ45)
4 FL WLAN 2010 - 1119246 Bộ thu phát Wifi Antena ngoài 2 RJ 45 x IP20 ( 2xRJ45), Hỗ trợ Mesh
5 FL WLAN 5110 – 1043193 Bộ thu phát wifi trung tâm 2 Antena ngoài , , 2 RJ 45