MACX MCR-EX-T-UI-UP -2865654-Chuyển đổi tín hiệu


Mã sản phẩm: MACX MCR-EX-T-UI-UP - 2865654

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MACX MCR-EX-T-UI-UP - 2865654 Bộ chuyển đổi tín hiệu chuyên dụng từ nhiệt độ sang tín hiệu tương tự cho môi trường phòng nổ (EX). Khác với bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ thông thường bộ chuyển đổi MACX MCR-EX-T-UI-UP - 2865654 được thiết kế để hoạt động đặc biệt nhằm hạn chế mức năng lượng truyền vào khu vực có nguy cơ cháy nổ qua đó hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ. Từ tháng 1 năm 2019 MACX MCR-EX-T-UI-UP - 2865654 chuyển từ màu xanh cũ  sang màu xám.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: