MACX MCR-T-UIREL-UP-C – 2811514


Mã sản phẩm: MACX MCR-T-UIREL-UP-C - 2811514

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MACX MCR-T-UIREL-UP-C - 2811514 Bộ chuyển đổi tín hiệu có thay đổi cấu hình bằng phần mềm với đầu vào các dạng sensor nhiệt độ khác nhau ( Type K , TC RTD  2,3,4 dây..ect) , 1  đầu ra tương tự U hoặc I  (Analog) , 3 tiếp điểm Rơ le cho các giá trị ngưỡng đặt đầu vào .MACX MCR-T-UIREL-UP-C - 2811514 cách ly an toàn 3 chiều theo SIL 2, IEC 61508, nguồn cấp dải rộng 19,2-253V AC/DC. Gắn Din, đi dây dạng vặn vít.


Lưu ý :MACX MCR-T-UIREL-UP-C - 2811514 yêu cầu có cấu hình vào ra khi đặt hàng .

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: