MACX MCR-UI-UI-UP-NC – 2811297 Chuyển đổi tín hiệu


Mã sản phẩm: MACX MCR-UI-UI-UP-NC - 2811297

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MACX MCR-UI-UI-UP-NC - 2811297 là bộ chuyển đổi tín hiệu đa chức năng nhất của Phoenix Contact . MACX MCR-UI-UI-UP-NC - 2811297 với khả năng cấu hình đa dạng cho phép chuyển đổi tới hơn 1600 loại tín hiệu vào ra khác nhau. MACX MCR-UI-UI-UP-NC - 2811297 có dải nguồn cấp rộng trong khoảng 24 V ... 230 V AC/DC.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Input data

Number of inputs 1
Voltage input signal 0 mV ... 50 mV
0 mV ... 60 mV
0 mV ... 75 mV
0 mV ... 100 mV
0 mV ... 120 mV
0 mV ... 150 mV
0 mV ... 200 mV
0 mV ... 300 mV
0 mV ... 500 mV
0 V ... 1 V
0 V ... 1.5 V
0 V ... 2 V
0 V ... 3 V
0 V ... 5 V
0 V ... 10 V (Configurable via DIP switches)
0 V ... 15 V
0 V ... 20 V
0 V ... 30 V
0 V ... 50 V
0 V ... 100 V
-50 mV ... 50 mV
-60 mV ... 60 mV
-75 mV ... 75 mV
-100 mV ... 100 mV
-120 mV ... 120 mV
-150 mV ... 150 mV
-200 mV ... 200 mV
-300 mV ... 300 mV
-500 mV ... 500 mV
-1 V ... 1 V
-1.5 V ... 1.5 V
-2 V ... 2 V
-3 V ... 3 V
-5 V ... 5 V
-10 V ... 10 V
-15 V ... 15 V
-20 V ... 20 V
-30 V ... 30 V
-50 V ... 50 V
-100 V ... 100 V
1 V ... 5 V
2 V ... 10 V
Current input signal 0 mA ... 1 mA (Configurable via DIP switches)
0 mA ... 1.5 mA
0 mA ... 2 mA
0 mA ... 3 mA
0 mA ... 5 mA
0 mA ... 10 mA
0 mA ... 15 mA
0 mA ... 20 mA
0 mA ... 30 mA
0 mA ... 50 mA
0 mA ... 100 mA
-1 mA ... 1 mA
-1.5 mA ... 1.5 mA
-2 mA ... 2 mA
-3 mA ... 3 mA
-5 mA ... 5 mA
-10 mA ... 10 mA
-15 mA ... 15 mA
-20 mA ... 20 mA
-30 mA ... 30 mA
-50 mA ... 50 mA
-100 mA ... 100 mA
1 mA ... 5 mA
2 mA ... 10 mA
4 mA ... 20 mA
max. input voltage ± 100 V
Max. input current ± 100 mA
Input resistance of voltage input approx. 1 MΩ (± 1 V DC ... ± 100 V DC)
Input resistance current input approx. 10 Ω (± 10 mA DC ... ± 100 mA DC)
Back to top
 

Output data

Number of outputs 1
Configurable/programmable Yes, can be switched
Voltage output signal 0 V ... 10 V (Configurable via DIP switches)
0 V ... 5 V
2 V ... 10 V
1 V ... 5 V
-10 V ... 10 V
-5 V ... 5 V
0 V ... 2.5 V
0.5 V ... 2.5 V
-2.5 V ... 2.5 V
Current output signal 0 mA ... 5 mA
0 mA ... 10 mA
0 mA ... 20 mA (Configurable via DIP switches)
1 mA ... 5 mA
2 mA ... 10 mA
4 mA ... 20 mA
-5 mA ... 5 mA
-10 mA ... 10 mA
-20 mA ... 20 mA
Max. output voltage 15 V
Max. output current 35 mA
Load/output load voltage output ≥ 1 kΩ (10 V)
Load/output load current output ≤ 600 Ω (20 mA; active)
passive: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax
Ripple < 10 mVrms