MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8 – 2866297 Nguồn Mini 100W


Mã sản phẩm: MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8 - 2866297

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8 - 2866297 bộ chuyển đổi nguồn từ 220AC 1 pha sang đầu ra   10-15  V DC. MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 - 2938756 có dòng định mức 8 A . MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8 - 2866297 được dùng phổ biến trong các hệ thống điều khiển và đo lường cần chuyển đổi nguồn 10-15VDC và công suất tới 100W . Với các hệ thống cần công suất lơn hơn sẽ dùng nguồn Quint DC/DC như 2866718 QUINT-PS/1AC/12DC/15 hoặc 2866721 QUINT-PS/1AC/12DC/20.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Input data

Nominal input voltage range 100 V AC ... 240 V AC
Input voltage range 85 V AC ... 264 V AC
90 V DC ... 350 V DC
AC frequency range 45 Hz ... 65 Hz
Current consumption 1.3 A (120 V AC)
0.8 A (230 V AC)
1.3 A (90 V DC)
0.4 A (350 V DC)
Nominal power consumption 109.1 W
Inrush current < 15 A (typical)
Mains buffering time > 20 ms (120 V AC)
> 20 ms (230 V AC)
Input fuse 3.15 A (slow-blow, internal)
Recommended breaker for input protection 6 A ... 16 A
Back to top
 

Output data

Nominal output voltage 12 V DC ±1 %
10 V DC ±1 %
15 V DC ±1 %
Setting range of the output voltage (USet) 10 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC, constant capacity restricted)
Nominal output current (IN) 8 A (-25 °C ... 60 °C)
POWER BOOST (IBoost) 6.6 A (-25°C ... 40°C permanent )
Derating 60 °C ... 70 °C (2.5%/K)
Connection in parallel Yes, for assembling redundant systems and increasing efficiency
Connection in series yes
Residual ripple < 40 mVPP (20 MHz)
Output power 100 W
Typical response time < 0.4 s
Peak switching voltages nominal load < 100 mVPP (20 MHz)
Maximum power dissipation in no-load condition < 2.5 W
Power loss nominal load max. < 12 W