PTRV 4-PV /BU – 3270247 Cầu đầu Marshalling


Mã sản phẩm: PTRV 4-PV /BU - 3270247

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

PTRV 4-PV /BU - 3270247 là dòng cầu đấu Marshalling chuyên dụng 4 tầng , 16 chân mỗi bên , gắn Din cho dây kích thước 0.14 mm² - 2.5 mm², dòng 17,5A.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

PTRV 4-PV /BU - 3270247 là cầu đấu Marshalling 4 tầng thuộc dòng cầu đấu  PTRV Marshalling của Phoenix Contact . PTRV có tối đa 8 tầng cho phép đấu nối tới 64 đầu vào và ra trên mỗi mắt cầu .  

Sơ đồ đấu nối ( Wiring diagram )

Sản phẩm tương tự (Related products )

Mã hàng Mã sản phẩm Lưu ý
3270175 FTRV 4  /RD Dòng 4 tầng 16 chân
3270169 FTRV 4  /WH Dòng 4 tầng 16 chân
3270172 FTRV 4 BU/BU Dòng 4 tầng 16 chân
3270174 FTRV 4 BU/RD Dòng 4 tầng 16 chân
3270173 FTRV 4 BU/WH Dòng 4 tầng 16 chân
3270185 FTRV 4-FE  /BKYE Dòng 4 tầng 16 chân
3270184 FTRV 4-FE  /YEBK Dòng 4 tầng 16 chân
3270178 FTRV 4-PV  /BK Dòng 4 tầng 16 chân
3270158 PTRVB 4-FI /BK Dòng 4 tầng 16 chân
3270221 PTRVB 4-FI /BU Dòng 4 tầng 16 chân
3270138 PTRVB 4-FI /GY Dòng 4 tầng 16 chân
3270220 PTRVB 4-FI /RD Dòng 4 tầng 16 chân
1070018 PTRVB 4-PE Dòng 4 tầng 16 chân
3270157 PTRVB 4-PV /BK Dòng 4 tầng 16 chân
3270223 PTRVB 4-PV /BU Dòng 4 tầng 16 chân
3270222 PTRVB 4-PV /RD Dòng 4 tầng 16 chân
3270181 FTRV 4-PV BU/BK Dòng 4 tầng 16 chân
3270208 FTRVB 4-FI /BK Dòng 4 tầng 16 chân
3270207 FTRVB 4-PV /BK Dòng 4 tầng 16 chân
3270122 PTRV 4  /GN Dòng 4 tầng 16 chân
3270117 PTRV 4  /GY Dòng 4 tầng 16 chân
3270121 PTRV 4  /RD Dòng 4 tầng 16 chân
3270115 PTRV 4  /WH Dòng 4 tầng 16 chân
3270123 PTRV 4  /YE Dòng 4 tầng 16 chân
3270118 PTRV 4 BU/BU Dòng 4 tầng 16 chân
3270120 PTRV 4 BU/RD Dòng 4 tầng 16 chân
3270119 PTRV 4 BU/WH Dòng 4 tầng 16 chân
3270131 PTRV 4-FE  /BKYE Dòng 4 tầng 16 chân
3270130 PTRV 4-FE  /YEBK Dòng 4 tầng 16 chân
3270125 PTRV 4-PV  /BK Dòng 4 tầng 16 chân
3270247 PTRV 4-PV  /BU Dòng 4 tầng 16 chân
3270246 PTRV 4-PV  /RD Dòng 4 tầng 16 chân
3270126 PTRV 4-PV BU/BK Dòng 4 tầng 16 chân
1061722 PTRV 8  /BK Dòng 8 tầng 32 chân
3270233 PTRV 8  /BU Dòng 8 tầng 32 chân
3270232 PTRV 8  /GN Dòng 8 tầng 32 chân
3270140 PTRV 8  /GY Dòng 8 tầng 32 chân
3270231 PTRV 8  /RD Dòng 8 tầng 32 chân
3270137 PTRV 8  /RDWH Dòng 8 tầng 32 chân
1061721 PTRV 8  /WH Dòng 8 tầng 32 chân
3270133 PTRV 8  /WHRD Dòng 8 tầng 32 chân
3270136 PTRV 8 BU/BU Dòng 8 tầng 32 chân
3270135 PTRV 8 BU/RDWH Dòng 8 tầng 32 chân
3270134 PTRV 8 BU/WHRD Dòng 8 tầng 32 chân
3270149 PTRV 8-FE  /BKYE Dòng 8 tầng 32 chân
3270148 PTRV 8-FE  /YEBK Dòng 8 tầng 32 chân
3270142 PTRV 8-PV  /BK Dòng 8 tầng 32 chân
3270249 PTRV 8-PV  /BU Dòng 8 tầng 32 chân
3270248 PTRV 8-PV  /RD Dòng 8 tầng 32 chân
3270145 PTRV 8-PV BU/BK Dòng 8 tầng 32 chân
3270160 PTRVB 8-FI /BK Dòng 8 tầng 32 chân
1067596 PTRVB 8-FI /BN Dòng 8 tầng 32 chân
3270225 PTRVB 8-FI /BU Dòng 8 tầng 32 chân
3270224 PTRVB 8-FI /RD Dòng 8 tầng 32 chân
3270159 PTRVB 8-PV /BK Dòng 8 tầng 32 chân
3270227 PTRVB 8-PV /BU Dòng 8 tầng 32 chân
3270226 PTRVB 8-PV /RD Dòng 8 tầng 32 chân
3270193 FTRV 8  /RDWH Dòng 8 tầng 32 chân
3270187 FTRV 8  /WHRD Dòng 8 tầng 32 chân
3270190 FTRV 8 BU/BU Dòng 8 tầng 32 chân
3270192 FTRV 8 BU/RDWH Dòng 8 tầng 32 chân
3270191 FTRV 8 BU/WHRD Dòng 8 tầng 32 chân
3270204 FTRV 8-FE  /BKYE Dòng 8 tầng 32 chân
3270202 FTRV 8-FE  /YEBK Dòng 8 tầng 32 chân
3270194 FTRV 8-PV  /BK Dòng 8 tầng 32 chân
3270196 FTRV 8-PV BU/BK Dòng 8 tầng 32 chân
3270210 FTRVB 8-FI /BK Dòng 8 tầng 32 chân
3270209 FTRVB 8-PV /BK Dòng 8 tầng 32 chân