QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ – 2320571 Pin dạng tụ


Mã sản phẩm: QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - 2320571

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - 2320571 Bộ lưu trữ giúp ổn định điện trong thời gian ngắn dùng công nghệ tụ (2 lớp), gắn din đầu vào : 24 V DC, đầu ra : 24 V DC / 10 A / 8kJ . Ước tính ở dòng ra tối đa 10A bộ QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - 2320571 có thể duy trì đươc cấp điện trong 30s .  

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: