QUINT4-CAP/24DC/20A/16KJ/PN – 1076860


Mã sản phẩm: QUINT4-CAP/24DC/20A/16KJ/PN - 1076860

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

QUINT4-CAP/24DC/20A/16KJ/PN - 1076860 Bộ lưu trữ giúp ổn định điện trong thời gian ngắn dùng công nghệ tụ (2 lớp), gắn din , tích hợp truyền thông Profinet để kết nối với hệ thống giám sát điều khiển ,đầu vào : 24 V DC, đầu ra : 24 V DC / 20A / 16kJ . Ước tính ở dòng ra tối đa 20A bộ QUINT4-CAP/24DC/20A/16KJ/PN có thể duy trì đươc cấp điện trong 30s.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: