QUINT4-PS/12-24DC/5-15DC/2.5/PT-1066704


Mã sản phẩm: QUINT4-PS/12-24DC/5-15DC/2.5/PT-1066704

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

QUINT4-PS/12-24DC/5-15DC/2.5/PT-1066704 bộ chuyển đổi nguồn DC/DC đặc biệt với đầu vào điều chỉnh dải rộng từ 12-24 VDC sang đầu ra 5 - 15 VDC, công suất 2,5A. QUINT4-PS/12-24DC/5-15DC/2.5/PT-1066704 có dòng định mức 2,5( tối đa 3A ) . QUINT4-PS/12-24DC/5-15DC/2.5/PT-1066704 ra đời thay thế dòng MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - 2320018 chuẩn bị ngừng sản xuất.


*** Tham khảo dòng MINI-PS-12-24DC/5-15DC/2 – 2320018 theo link

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: