TC ROUTER 3002T-3G -2702529- VPN Modem 3G


Mã sản phẩm: TC ROUTER 3002T-3G -2702529

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

TC ROUTER 3002T-3G -2702529- VPN Modem 3G Dòng modem công nghiệp hỗ trợ 3G có thể chuyển lại mạng  2G GPRS/EDGE. TC ROUTER 3002T-3G -2702529 với 2 cổng Ethernet, hỗ trợ firewall, NAT, IPsec và OpenVPN support, , SMS và email qua giao thức XML, tích hợp 2 digital inputs, 1 digital output cho phép cảnh báo lỗi cũng như điều khiển từ xa .

Hiện sản phấm đã ngừng sản xuất và thay thế bằng TC ROUTER 3002T-4G -2702528 chi tiết tham khảo theo link ở phần dưới

Giá bán lẻ: Ngừng sản xuất

Thông tin kỹ thuật:

Sản phẩm liên quan ( related product )

Mã hàng Mã sản phẩm Lưu ý
2702528 TC ROUTER 3002T-4G 4G/LTE Modem
2702531 TC ROUTER 2002T-3G 3G không VPN

Catalog/Datasheet TC ROUTER 3002T-3G -2702529

Download catalog  theo link

Cách setup VPN cho TC ROUTER 3002T-3G -2702529

Hướng dẫn setup VPN theo Video theo link

Ứng dụng của TC Router 3002

*** Xem thêm ứng dụng điều khiển xa ở Huế dùng TC Router 3002T theo link

*** Xem thêm ứng dụng thu thập dữ liệu quan trong từ xa thủy điện Ialy, Sê San 3 và Pleikrông,  dùng TC Router theo link

*** Xem thêm ứng dụng điều khiển và giám sát xa đồng bộ thời gian thực với đồng hồ GPS FL Timeserver NPT theo link

Thông số kỹ thuật chi tiết

Kích thước (Dimensions)

Dimensional drawing
Width 45 mm
Height 130 mm
Depth 126 mm
Back to top
 

Ambient conditions

Ambient temperature (operation) -40 °C ... 70 °C (Maximum transmission power 10 dBm)
-40 °C ... 60 °C (Maximum transmission power 23 dBm)
Ambient temperature (storage/transport) -40 °C ... 85 °C
Permissible humidity (operation) 10 % ... 95 % (non-condensing)
Permissible humidity (storage/transport) 10 % ... 95 % (non-condensing)
Altitude 5000 m (For restrictions see manufacturer's declaration)
Degree of protection IP20
Noise immunity EN 61000-6-2
Back to top

General

Electrical isolation VCC // UMTS // Ethernet // PE
Electromagnetic compatibility Conformance with RED Directive 2014/53/EU
Net weight 232.8 g
Housing material Plastic
Color gray
MTTF 383 Years (SN 29500 standard, temperature 25 °C, operating cycle 21 % (5 days a week, 8 hours a day))
184 Years (SN 29500 standard, temperature 40 °C, operating cycle 34.25 % (5 days a week, 12 hours a day))
78 Years (SN 29500 standard, temperature 40 °C, operating cycle 100 % (7 days a week, 24 hours a day))
Conformance CE-compliant