TC ROUTER 3002T-3G -2702529- VPN Modem 3G


Mã sản phẩm: TC ROUTER 3002T-3G -2702529

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

TC ROUTER 3002T-3G -2702529- VPN Modem 3G Dòng modem công nghiệp hỗ trợ 3G có thể chuyển lại mạng  2G GPRS/EDGE. TC ROUTER 3002T-3G -2702529 với 2 cổng Ethernet, hỗ trợ firewall, NAT, IPsec và OpenVPN support, , SMS và email qua giao thức XML, tích hợp 2 digital inputs, 1 digital output cho phép cảnh báo lỗi cũng như điều khiển từ xa .

Hiện sản phấm đã ngừng sản xuất và thay thế bằng TC ROUTER 3002T-4G -2702528 chi tiết tham khảo theo link.

Giá bán lẻ: Ngừng sản xuất

Thông tin kỹ thuật:

Sản phẩm liên quan ( related product )

Mã hàng Mã sản phẩm Lưu ý
2702528 TC ROUTER 3002T-4G 4G/LTE Modem
2702531 TC ROUTER 2002T-3G 3G không VPN

Catalog/Datasheet TC ROUTER 3002T-3G -2702529

Download catalog  theo link

Cách setup VPN cho TC ROUTER 3002T-3G -2702529

Hướng dẫn setup VPN theo Video theo link

Ứng dụng của TC Router 3002


**** Xem thêm ứng dụng điều khiển và giám sát xa đồng bộ thời gian thực với đồng hồ GPS FL Timeserver NPT theo link