TTC-6P-2X1-12DC-PT-I – 2908202 Chống sét


Mã sản phẩm: TTC-6P-2X1-12DC-PT-I - 2908202

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

TTC-6P-2X1-12DC-PT-I - 2908202 Chống sét tín hiệu số ( DI/DO) loại 2 dây điện áp 12VDC, loại có hạt và đế riêng trong đó đế gắn trực tiếp với tiếp đia qua thanh din, có cờ hiển thị trang thái,, gắn trục tiếp trước thiết bị cần bảo vệ, mỏng 6,2mm, di dây dạng lò xo.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: