TTC-6P-2X1-24DC-UT-I – 2906810 Chống sét


Mã sản phẩm: TTC-6P-2X1-24DC-UT-I - 2906810

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

TTC-6P-2X1-24DC-UT-I - 2906810 Chống sét tín hiệu số ( DI/DO) loại 2 dây điện áp 24VDC với nhân và đế tách rời, trong đó đế gắn trực tiếp với tiếp đia qua thanh din, có cờ hiển thị trang thái,, gắn trục tiếp trước thiết bị cần bảo vệ, mỏng 6,2mm, di dây dạng vặn vít.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: