TTC-6P-T3-24DC-UT-I – 1027584 Chống sét 24DC


Mã sản phẩm: TTC-6P-T3-24DC-UT-I - 1027584

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

TTC-6P-T3-24DC-UT-I - 1027584 Chống sét lan truyền chuyên dụng đầu tiên cho nguồn 24DC 2 dây, mắc nối tiếp thiết bị cần bảo vệ , dòng tải 6A

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

So với TTC 6 thì TTC 3 hoàn toàn tương tự về khả năng bảo vệ nhưng không có cờ hiển thị trạng thái cúa chống sét . TTC 3 Phoenix Contact

Hình 1 - Cấu tạo chống sét TTC 3

TTC 6 Phoenix Contact

Hình 2 : Cấu tao TTC 6 với thanh hiển thị trang thái màu đỏ

 

Catalog & Datasheet

Tham khảo catalog chi tiết sản phẩm theo link