Sản phẩm

  BÔ NGUỒN – QUINT4-PS/1AC/48DC/5 – 2904610

  Price/Giá bán lẻ:

  14,391,300 VNĐ

   Cầu đấu – PT 4-TWIN – 3211771

   Price/Giá bán lẻ:

   60,000 VND

    Thanh nối – FBS 10-8 – 3030323

    Price/Giá bán lẻ:

    165,000 VND

     Đai ốc A-INLE-M32-N-S – 1411271

     Price/Giá bán lẻ:

     45,000 VND

      Nắp che – D-ST 2,5 – 3030417

      Price/Giá bán lẻ:

      18,500 VND

       Nắp che – D-PT 1,5/S – 3208142

       Price/Giá bán lẻ:

       17,500 VND

        Cầu đấu tiếp địa USLKG 3 N – 3000611

        Price/Giá bán lẻ:

        168,000 VND

         Giắc cắm SACC-M12MRD-4Q SH PN – 1554539

         Price/Giá bán lẻ:

         990,000 VND