Cầu đấu dây- Terminal Block

  Cầu đấu – PT 4-TWIN – 3211771

  Price/Giá bán lẻ:

  60,000 VND

   Cầu đấu tiếp địa USLKG 3 N – 3000611

   Price/Giá bán lẻ:

   168,000 VND

    Cầu đấu – URTK/S-BEN 10 – 0309109

    Price/Giá bán lẻ:

    235,000 VND

     Cầu đấu – UKK 3 – 2770011

     Price/Giá bán lẻ:

     115,000 VND

      Cầu đấu – UT 4-TWIN – 3044364

      Price/Giá bán lẻ:

      68,000 VND