Cầu đấu dây- Terminal Block

  UT 4-HESILA 250 (5X20) – 3046100 Cầu đấu dây chì

  Price/Giá bán lẻ:

  Vui lòng liên hệ

   3101016 – MTK Cầu đấu dao cách ly dây 4mm2

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    PTV 2,5-PE – 1078963 Cầu tiếp địa Push in

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     UKH 70 BU – 3244601 Cầu đấu lực dây 70mm2

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ