Cầu đấu dây- Terminal Block

  PTV 2,5-PE – 1078963 Cầu tiếp địa Push in

  Price/Giá bán lẻ:

  Vui lòng liên hệ

   UKH 70 BU – 3244601 Cầu đấu lực dây 70mm2

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    OTTA 6-T – 0790446 Cầu mạch mạch dòng cốt khuyên

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     DIKD 1,5 – 2715979 Cầu đấu Sensor/Actuator

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ

      DIK 1,5 – 2715966 Cấu đấu 3 tầng cho Sensor/Actuator

      Price/Giá bán lẻ:

      Vui lòng liên hệ

       ST 2,5-TWIN- 3031241 Cầu đấu lo xo 3 chân

       Price/Giá bán lẻ:

       Vui lòng liên hệ

        UT 2,5-TWIN – 3044513 Cầu đấu 3 mắt

        Price/Giá bán lẻ:

        Vui lòng liên hệ

         ST 4-HESILED 24 (5X20) – 3036547

         Price/Giá bán lẻ:

         Xin mời liên hệ

          PT 6-PE – 3211822 – Cầu đấu tiếp địa

          Price/Giá bán lẻ:

          Xin mời liên hệ