Sản phẩm

  DIKD 1,5 – 2715979 Cầu đấu Sensor/Actuator

  Price/Giá bán lẻ:

  Vui lòng liên hệ

   VIP-3/SC/FLK26 – 2315052 Khối cầu 26 chân

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    FLK 26/EZ-DR/ 50/KONFEK – 2299385

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     EMG 10-OE Dòng Rơ le bán dẫn cho đầu vào số

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ

      AXL F RS UNI 1H – 2688666 Mô đun truyền thông

      Price/Giá bán lẻ:

      Vui lòng liên hệ

       IB IL AI 2/SF-PAC – 2861302 Mô đun vào tương tự 2 kênh

       Price/Giá bán lẻ:

       Vui lòng liên hệ

        IB IL 24 DI 4-ME – 2863928 đầu vào số 4 kênh

        Price/Giá bán lẻ:

        Vui lòng liên hệ

         FL SWITCH 2508 PN – 1089134

         Price/Giá bán lẻ:

         Vui lòng liên hệ

          FL SWITCH 2506-2SFP PN – 1089135

          Price/Giá bán lẻ:

          Vui lòng liên hệ