Sản phẩm

  BỘ NGUỒN – STEP-PS/ 1AC/ 5DC/6.5 – 2868541

  Price/Giá bán lẻ:

  4,400,000 VND

   AXC F 1152 – 1151412 Dòng Entry PLCnext

   Price/Giá bán lẻ:

   26,000,000 VND

    FL MGUARD RS4000 TX/TX-P – 2702259 VPN Server

    Price/Giá bán lẻ:

    130,000,000 VND

     BỘ NGUỒN STEP-PS/ 1AC/15DC/4 – 2868619

     Price/Giá bán lẻ:

     3,901,000 VNĐ