Bộ báo sự cố cáp ngầm – Kries – IKI Line

Báo sự cố cáp ngầm Kries được sản xuất tại Đức là sản phẩm báo sự cố hàng đầu của Đức . Tại Vietnam chủ yêu dùng 02 dòng sản phẩm chính là bộ báo sư cố IKI-20 và bộ báo sự cố thông minh có truyền thông  IKI-50

  IKI-20B3 Bộ báo sự cố cáp ngầm trung thế- RMU

  Price/Giá bán lẻ:

  Vui lòng liên hệ

   PG5901 IEC 61850 to Modbus Gateway

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

   • Best seller
   IKI-50 Báo sự cố giám sát cáp ngầm thông minh-Kries

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

   • Best seller