Phụ kiện của Phoenix Contact

  IFS-MINI-DIN-DATACABLE – 2320487 Cáp truyền thông UPS

  Price/Giá bán lẻ:

  Vui lòng liên hệ

   IFS-RS232-DATACABLE – 2320490 Cáp Quint-UPS

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    D-TB 6-T E – 3075841 Nắp che hàng kẹp TB 6 TI

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     D-TB 2,5 EI – 3246094 Nắp che hàng kẹp

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ

      D-TB 4/10 EI – 3246104 Nắp che hàng kẹp

      Price/Giá bán lẻ:

      Vui lòng liên hệ

       THERMOMARK CARD 2.0 – 1085267 Máy in nhãn cầu đấu

       Price/Giá bán lẻ:

       Vui lòng liên hệ

        E/UK 1 – 1201413 Chặn cuối hàng kẹp

        Price/Giá bán lẻ:

        Vui lòng liên hệ

         VIP-3/SC/FLK26 – 2315052 Khối cầu 26 chân

         Price/Giá bán lẻ:

         Vui lòng liên hệ

          FLK 26/EZ-DR/ 50/KONFEK – 2299385

          Price/Giá bán lẻ:

          Vui lòng liên hệ