Phụ kiện của Phoenix Contact

  KLM – 1004306 Đánh dấu chặn cuối hàng kẹp

  Price/Giá bán lẻ:

  Vui lòng liên hệ

   RIF-2-BSC/4X21 – 2900932 Đế relay 2/4 PDT

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    PLC-FA-5X20 – 1186510 Fuse adapter cho PLC-Relay

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     1186508-PLC-FA-I-5X20-120-230UC

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ

      PLC-FA-I-5X20-12-24UC – 1186499 Fuse adapter relay

      Price/Giá bán lẻ:

      Vui lòng liên hệ

       IFS-MINI-DIN-DATACABLE – 2320487 Cáp truyền thông UPS

       Price/Giá bán lẻ:

       Vui lòng liên hệ

        IFS-RS232-DATACABLE – 2320490 Cáp Quint-UPS

        Price/Giá bán lẻ:

        Vui lòng liên hệ

         D-TB 6-T E – 3075841 Nắp che hàng kẹp TB 6 TI

         Price/Giá bán lẻ:

         Vui lòng liên hệ

          D-TB 2,5 EI – 3246094 Nắp che hàng kẹp

          Price/Giá bán lẻ:

          Vui lòng liên hệ