Sản phẩm tự động hóa- Automation product

  FLT-SEC-ZP-3C-255/12,5 – 1032204 Chống sét

  Price/Giá bán lẻ:

  Vui lòng liên hệ

   ELR W3-230AC/500AC- 2I – 2297044 Khởi động mềm

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    ELR 1-SC-230AC/600AC-50 – 1032927 Solid-state contactor

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     ELR 1-SC-24DC/600AC-50 – 1032926 Solid-state contactor

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ

      ELR 1-SC-230AC/600AC-30 – 1032922 Solid-state contactor

      Price/Giá bán lẻ:

      Vui lòng liên hệ

       ELR 1-SC-24DC/600AC-30 – 1032921 Solid-state contactor

       Price/Giá bán lẻ:

       Vui lòng liên hệ

        ELR 1-SC-230AC/600AC-20 – 1032920 Solid-state contactor

        Price/Giá bán lẻ:

        Vui lòng liên hệ

         ELR 1-SC-24DC/600AC-20 – 1032919 Solid-state contactor

         Price/Giá bán lẻ:

         Vui lòng liên hệ