Sản phẩm tự động hóa- Automation product

  TC ROUTER 2002T-4G – 2702530 Router 4G

  Price/Giá bán lẻ:

  Vui lòng liên hệ

   AXL F BK PN – 2701815 Mô dun Profinet (RT và IRT)

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    IB IL AI 4/U-PAC – 2700459 Modun AI 4 kênh 0-10V

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     FLT-SEC-ZP-3C-255/12,5 – 1032204 Chống sét

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ

      ELR W3-230AC/500AC- 2I – 2297044 Khởi động mềm

      Price/Giá bán lẻ:

      Vui lòng liên hệ

       ELR 1-SC-230AC/600AC-50 – 1032927 Solid-state contactor

       Price/Giá bán lẻ:

       Vui lòng liên hệ

        ELR 1-SC-24DC/600AC-50 – 1032926 Solid-state contactor

        Price/Giá bán lẻ:

        Vui lòng liên hệ

         ELR 1-SC-230AC/600AC-30 – 1032922 Solid-state contactor

         Price/Giá bán lẻ:

         Vui lòng liên hệ

          ELR 1-SC-24DC/600AC-30 – 1032921 Solid-state contactor

          Price/Giá bán lẻ:

          Vui lòng liên hệ