Sản phẩm tự động hóa- Automation product

  rad-ee-2400-rs485-1081818 Bộ thu phát radio

  Price/Giá bán lẻ:

  Vui lòng liên hệ

   FL NP PND-4TX IB – 2985974 Profinet to Interbus Proxy

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    AXL F DI32/1 2H – 2702052 Mô đun DI 32 kênh

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     AXL F RTD8 1F – 2688077 Mô đun đo lường nhiệt độ

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ

      IBS IL 24 BK-DSUB-PAC – 2861593 Interbus IO

      Price/Giá bán lẻ:

      Vui lòng liên hệ

       AXL F DI32/1 XC 1F – 2701226 Mô đun DO32

       Price/Giá bán lẻ:

       Vui lòng liên hệ

        AXL F DO8/2 2A 1H – 2688381 Mô đun DO8 2 dây

        Price/Giá bán lẻ:

        Vui lòng liên hệ

         AXL F DO16/2 2H – 1027904 Mô đun DO16

         Price/Giá bán lẻ:

         Vui lòng liên hệ

          AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H – 2702291

          Price/Giá bán lẻ:

          Vui lòng liên hệ