FL NP PND-4TX IB – 2985974 Profinet to Interbus Proxy


Mã sản phẩm: FL NP PND-4TX IB - 2985974

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

FL NP PND-4TX IB - 2985974 Bộ Interbus to Profinet proxy gắn Din với 4 x Ethernet ( Profinet slave) & 1 x Interbus (RS485 Master) cho kết nối hệ thống interbus phía dưới. FL NP PND-4TX IB - 2985974 chuyên dùng chọ các dự án cải tạo nâng cấp hệ thống điều khiển cũ phần thiết bị trường kết nối tới hệ thống điều khiển trung tâm chạy Profinet bên trên.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: