Giắc Cắm Công nghiệp – Phoenix Contact

  SACC-M12MSD-4Q SH – 1543223 Giắc cắm M12

  Price/Giá bán lẻ:

  625,000 VNĐ

   SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU-1507777

   Price/Giá bán lẻ:

   685,500 VNĐ

    SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU – 1507764

    Price/Giá bán lẻ:

    685,000 VND

     SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V – 1452291

     Price/Giá bán lẻ:

     164,200 VNĐ