Giắc Cắm Công nghiệp – Phoenix Contact

  SAC-12P- 5,0-PUR/FS SCO – 1430637

  Price/Giá bán lẻ:

  Vui lòng liên hệ

   SUBCON-PLUS-PROFIB/AX – 2744377

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 – 2708245

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 – 2708232 Giắc nối Profibus

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ

      PSM PTK-4 – 2799364 Bộ chia RS485 6 node

      Price/Giá bán lẻ:

      Vui lòng liên hệ

       PSM PTK – 2760623 Bộ chia tín hiệu RS485

       Price/Giá bán lẻ:

       Vui lòng liên hệ

        CABLE-IC50-VIP50 Giắc cắm 50 chân 2 đầu

        Price/Giá bán lẻ:

        Vui lòng liên hệ

         SACC-M12FS-4CON-PG 9-M – 1696439 Đầu nối M12

         Price/Giá bán lẻ:

         280,000 VNĐ