Giắc Cắm Công nghiệp – Phoenix Contact

  SUBCON-PLUS M2 – 2761839 Giắc cắm D-SUB

  Price/Giá bán lẻ:

  Vui lòng liên hệ

   UMK-RJ45/S/8PTDA – 2900682 RJ45 to Terminal

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    SAC-12P- 5,0-PUR/FS SCO – 1430637

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     SUBCON-PLUS-PROFIB/AX – 2744377

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ

      SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 – 2708245

      Price/Giá bán lẻ:

      Vui lòng liên hệ

       PSM PTK-4 – 2799364 Bộ chia RS485 6 cổng

       Price/Giá bán lẻ:

       Vui lòng liên hệ

        PSM PTK – 2760623 Bộ chia tín hiệu RS485 2 cổng

        Price/Giá bán lẻ:

        Vui lòng liên hệ

         CABLE-IC50-VIP50 Giắc cắm 50 chân 2 đầu

         Price/Giá bán lẻ:

         Vui lòng liên hệ