CABLE-IC50-VIP50 Giắc cắm 50 chân 2 đầu


Mã sản phẩm:

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

CABLE-IC50-VIP50 Giắc đấu nối 50 chân với độ dài từ 0,5 tới 5m, 2 đầu connector chuyên dụng cho dòng PLC hoặc DCS hoặc terminal board của Phoenix Contact

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Bảng mã đặt hàng theo độ dài cáp

Mã hàng Mã sản phẩm
2905063 CABLE-IC50-VIP50/0,5
2902396 CABLE-IC50-VIP50/1,0
2902397 CABLE-IC50-VIP50/1,5
2902398 CABLE-IC50-VIP50/2,0
2902399 CABLE-IC50-VIP50/2,5
2902400 CABLE-IC50-VIP50/3,0
2904779 CABLE-IC50-VIP50/4,0
2904780 CABLE-IC50-VIP50/4,5
2904781 CABLE-IC50-VIP50/5,0