PG5901 IEC 61850 to Modbus Gateway


Mã sản phẩm: PG5901

Nhà sản xuất: KRIES

Mô tả:

PG5901 Bộ chuyển đổi giao thức có 2 cổng mạng và 1 Com trong đó PG5901-DB dạng giắc và PG5901-TB dạng cầu đấu hỗ trợ đầy đủ các giao thức chính ngành điện như IEC 61850 ( MMS ) , IEC 60870-5-104/101, DNP3 , Modbus theo 2 chiều client và server

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Mã đặt hàng chính

PG5901-TB-04ES-01SM IEC 60870-5-104 Ethernet Server to IEC 60870-5-101 Serial Master
PG5901-TB-04ES-03SM IEC 60870-5-104 Ethernet Server to IEC 60870-5-103 Serial Master
PG5901-TB-04ES-50EC IEC 60870-5-104 Ethernet Server to IEC 61850 Ethernet Client
PG5901-TB-04ES-DNEC IEC 60870-5-104 Ethernet Server to DNP3 Ethernet Client
PG5901-TB-04ES-DNSM IEC 60870-5-104 Ethernet Server to DNP3 Serial Master
PG5901-TB-04ES-MBEC IEC 60870-5-104 Ethernet Server to Modbus Ethernet Client
PG5901-TB-04ES-MBSM IEC 60870-5-104 Ethernet Server to Modbus Serial Master
PG5901-TB-50ES-01SM IEC 61850 Ethernet Server to IEC 60870-5-101 Serial Master
PG5901-TB-50ES-03SM IEC 61850 Ethernet Server to IEC 60870-5-103 Serial Master
PG5901-TB-50ES-04EC IEC 61850 Ethernet Server to IEC 60870-5-104 Ethernet Client
PG5901-TB-50ES-DNEC IEC 61850 Ethernet Server to DNP3 Ethernet Client
PG5901-TB-50ES-DNSM IEC 61850 Ethernet Server to DNP3 Serial Master
PG5901-TB-50ES-MBEC IEC 61850 Ethernet Server to Modbus Ethernet Client
PG5901-TB-50ES-MBSM IEC 61850 Ethernet Server to Modbus Serial Master
PG5901-TB-DNES-01SM DNP3 Ethernet Server to IEC 60870-5-101 Serial Master
PG5901-TB-DNES-03SM DNP3 Ethernet Server to IEC 60870-5-103 Serial Master
PG5901-TB-DNES-04EC DNP3 Ethernet Server to IEC 60870-5-104 Ethernet Client
PG5901-TB-DNES-50EC DNP3 Ethernet Server to IEC 61850 Ethernet Client
PG5901-TB-DNES-DNSM DNP3 Ethernet Server to DNP3 Serial Master
PG5901-TB-DNES-MBEC DNP3 Ethernet Server to Modbus Ethernet Client
PG5901-TB-DNES-MBSM DNP3 Ethernet Server to Modbus Serial Master
PG5901-TB-DNSS-04EC DNP3 Serial Slave to IEC 60870-5-104 Ethernet Client
PG5901-TB-DNSS-50EC DNP3 Serial Slave to IEC 61850 Ethernet Client
PG5901-TB-DNSS-DNEC DNP3 Serial Slave to DNP3 Ethernet Client
PG5901-TB-DNSS-MBEC DNP3 Serial Slave to Modbus Ethernet Client
PG5901-TB-MBES-01SM Modbus Ethernet Server to IEC 60870-5-101 Serial Master
PG5901-TB-MBES-03SM Modbus Ethernet Server to IEC 60870-5-103 Serial Master
PG5901-TB-MBES-04EC Modbus Ethernet Server to IEC 60870-5-104 Ethernet Client
PG5901-TB-MBES-50EC Modbus Ethernet Server to IEC 61850 Ethernet Client
PG5901-TB-MBES-DNEC Modbus Ethernet Server to DNP3 Ethernet Client
PG5901-TB-MBES-DNSM Modbus Ethernet Server to DNP3 Serial Master
PG5901-TB-MBES-MBSM Modbus Ethernet Server to Modbus Serial Master
PG5901-TB-MBSS-04EC Modbus Serial Slave to IEC 60870-5-104 Ethernet Client
PG5901-TB-MBSS-50EC Modbus Serial Slave to IEC 61850 Client
PG5901-TB-MBSS-DNEC Modbus Serial Slave to DNP3 Ethernet Client
PG5901-TB-MBSS-MBEC Modbus Serial Slave to Modbus Ethernet Client