IKI-20B/IKI-20U/IKI-20T Bộ báo sự cố cáp ngầm cho tủ RMU


Mã sản phẩm: IKI-20B1

Nhà sản xuất: KRIES

Mô tả:

IKI-20 Bộ báo sự cố cáp ngầm với màn hình LED & LCD cho tủ RMU. IKI-20 có nguồn nuôi ngoài , qua CTs  ( bắt đầu sạc  từ 1A và hoàn toàn chạy với dòng > 5A) hoặc thông qua pin với thời gian từ 7h tới 17 năm.IKi-20 có nhiều model với tối đa 3 tiếp điểm cảnh báo đầu ra . Có 3 dòng IKI-20 chính :

 • IKI-20 T1/IKI-20 T2/IKI-20 T3- Dòng báo sự cố với nguồn nuôi ngoài dạng AC ( 110-230AC ) , đi kèm với pin được 12h, có từ 1 tới 3 tiếp điểm cảnh báo
 • IKI-20 U1/IKI-20 U2/IKI-20 U3- Dòng báo sự cố với nguồn nuôi ngoài dạng dải rộng AC/DC ( 24-230AC/DC ) , đi kèm với pin được 12h, có từ 1 tới 3 tiếp điểm cảnh báo
 • IKI-20 B1/IKI-20 B2/IKI-20 B3 Dòng báo sự cố với với pin  lithium đi kèm có tuổi thọ 17 năm, có từ 1 tới 3 tiếp điểm cảnh báo

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Catalog và Manual

 • Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần bản hướng dẫn tiếng việt theo link
 • Tham khảo manual và hướng dẫn chi tiết ( tiếng anh ) theo link

Ưu điểm chính

Fault detection and indication features
 • Reliable fault detection with independant overcurrent-time characteristic
 • Optional detection of intermittent earth-faults
 • Self-explaining LCD display, additional ultra bright LED for fault indication
User adjustable parameters
 • Pick-up current and pick-up time for short circuit and separately for earth fault
 • Reset mode and reset time
Self test function
 • Activation by test button or remotely by dry contact
Applicable in closed loop or radial networks
 • Display of first and second alarm event without any change of settings. Requirement: automatic recloser
Free of maintenance, powered by current transformers internal buffering depending on versions:
 • IKI-20-T: power supply by auxiliary power 110..230VAC; additional buffer by capacitor for at least 12 h
 • IKI-20-U: power supply by auxiliary power 24..230VAC; additional buffer by capacitor
 • IKI-20-B: buffered by integrated lithium battery (life cycle at least 17 years)
Analog and digital outputs
 • Digital dry contacts optionally 1,2 0r 3 relays