Bộ chuyển đổi nguồn- Power Supply

  MINI-BAT/12DC/1.6AH – 2866572

  Price/Giá bán lẻ:

  Vui lòng liên hệ

   MINI-BAT/24DC/1.3AH – 2866417 Pin cho Mini UPS

   Price/Giá bán lẻ:

   Vui lòng liên hệ

    MINI-BAT/24DC/0.8AH – 2866666 Pin cho Mini UPS

    Price/Giá bán lẻ:

    Vui lòng liên hệ

     MINI-DC-UPS/12DC/4 – 2866598 Nguồn tích hợp DC & UPS

     Price/Giá bán lẻ:

     Vui lòng liên hệ

      MINI-DC-UPS/24DC/2 – 2866640 Nguồn tích hợp DC & UPS

      Price/Giá bán lẻ:

      Vui lòng liên hệ

       STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH – 1082548 DC UPS

       Price/Giá bán lẻ:

       Vui lòng liên hệ

        STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH – 1081430 DC UPS

        Price/Giá bán lẻ:

        Vui lòng liên hệ

         UNO-UPS/24DC/24DC/60W – 2905907 UPS tích hợp Pin

         Price/Giá bán lẻ:

         Vui lòng liên hệ

          QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB – 1065635 Pin dạng tụ

          Price/Giá bán lẻ:

          Vui lòng liên hệ