1066708-QUINT4-PS/48-110DC/24DC/2.5/PT


Mã sản phẩm: 1066708-QUINT4-PS/48-110DC/24DC/2.5/PT

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

1066708-QUINT4-PS/48-110DC/24DC/2.5/PT  bộ chuyển đổi nguồn DC/DC đặc biệt với đầu vào điều chỉnh dải rộng từ 48-110DC sang đầu ra 24VDC, dòng định mức 2,5A., gắn din di dây dạng lò xo chống rung lắc.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Input data

Input voltage range 48 V DC ... 110 V DC -37,5 % ...+40 %
Typical current consumption typ. 1.7 A (48 V DC)
typ. 0.75 A (110 V DC)
Mains buffering typ. 14 ms (48 V DC)
Inrush current limitation typical 8 A
Inrush current integral (I2t) typ. 0.1 A2s
Input fuse 4 A (slow-blow, internal)

Output data

Nominal output voltage (UN) 24 V DC
Setting range of the output voltage (USet) 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, constant capacity)
Nominal output current (IN) 2.5 A
Static Boost (IStat.Boost) 3.125 A (≤ 40 °C)
Dynamic Boost (IDyn.Boost) 5 A (≤ 60 °C (4,9 s))
Feedback voltage resistance ≤ 35 V DC
Protection against overvoltage at the output (OVP) ≤ 32 V DC

Life expectancy (electrolytic capacitors)

Output current 2.5 A
Temperature 40 °C
Time 148000 h
Voltage 120 V AC
Output current 2.5 A
Temperature 40 °C
Time 153000 h
Voltage 230 V AC
Output current 2.5 A
Temperature 25 °C
Time 419000 h
Voltage 120 V AC
Output current 2.5 A
Temperature 25 °C
Time 432000 h
Voltage 230 V AC