2702141-IB IL RS 485-ECO Mô đun truyền thông RS 485


Mã sản phẩm: 2702141 IB IL RS 485-ECO

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

2702141 IB IL RS 485-ECO Mô đun truyền thông RS 485, loại compact 1 kênh in/out, với tốc độ tối đa 38400bps gắn din, cho dòng Inline controller ILC 1xx cúa Phoenix contact..

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Đặc điểm

  • One serial input and output channel in RS-485 format
  • Data is transmitted in transparent mode
  • Transmission speed can be set up to 38400 bps
  • Number of data bits, stop bits and parity can be set
  • Parameterization via process data

Catalog & datasheet

Tham khảo catalog chi tiết sản phẩm theo link