AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F – 2700608 DO 4 Kênh 220DC


Mã sản phẩm: AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F - 2700608

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F - 2700608 Modun đầu ra rơle điện áp 220DC chuẩn IEC 61850 của Phoenix Contact. Cùng với AXL F DI8/2 110/220DC 1F - 2700684 thì AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F - 2700608 chuyên biệt cho tự động hóa lưới điện cúa Phoenix Contact. AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F - 2700608 kết hợp với AXL F BK SAS hoặc AXC 1050 được dùng phổ biến cho các dự án về mở rộng tín hiệu cho các trạm không người trực 110KV ở Vietnam.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

  • Meets the requirements of IEC 61850-3 and IEEE 1613
  • 4 monostable relays
  • Floating connections for 4 actuators
  • Nominal current of each output: 8 A
  • Total current of the module: 32 A (4 x 8 A)
  • Device rating plate stored
  • Diagnostic and status indicators
 Logo Logo