MINI MCR-2-UNI-UI-2UI – 2905026 Bộ nhân tín hiệu


Mã sản phẩm: MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - 2905026

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - 2905026 Bộ cách ly và  chia tín hiệu gắn trên thanh DIN thế hệ mới của Phoenix Contatc với 01 x đầu vào dải rộng ( 0 mA ... 24 mA hoặc  V ... 12 V)  và 02 đầu ra ( 0 mA ... 24 mA hoặc  V ... 12 V) có thể cấu hình qua DIP Switch hoặc qua phần mềm trên điện thoại hoặc trên máy tính thông qua giao tiếp NFC.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Input data

Number of inputs 1
Configurable/programmable Yes
Voltage input signal 0 V ... 10 V (via DIP switch)
2 V ... 10 V (via DIP switch)
0 V ... 5 V (via DIP switch)
1 V ... 5 V (via DIP switch)
0 V ... 12 V (can be set via software)
Current input signal 0 mA ... 20 mA (via DIP switch)
4 mA ... 20 mA (via DIP switch)
0 mA ... 10 mA (via DIP switch)
20 mA ... 0 mA (via DIP switch)
0 mA ... 24 mA (can be set via software)
max. input voltage 12 V
Max. input current 24 mA
Input resistance of voltage input > 120 kΩ
Input resistance current input approx. 50 Ω (+ 0.7 V for test diode)
Back to top
 

Output data

Number of outputs 2
Voltage output signal 0 V ... 10 V (via DIP switch)
2 V ... 10 V (via DIP switch)
0 V ... 5 V (via DIP switch)
1 V ... 5 V (via DIP switch)
0 V ... 10.5 V (can be set via software)
Current output signal 0 mA ... 20 mA (via DIP switch)
4 mA ... 20 mA (via DIP switch)
0 mA ... 10 mA (via DIP switch)
20 mA ... 0 mA (via DIP switch)
0 mA ... 21 mA (can be set via software)
Max. output voltage approx. 12.3 V
Max. output current 24.6 mA
Short-circuit current ≤ 25 mA
Load/output load voltage output ≥ 10 kΩ
Load/output load current output ≤ 600 Ω (per channel)
Ripple < 20 mVPP (at 600 Ω)
< 20 mVPP (at 600 Ω)
Back to top
 

Power supply

Nominal supply voltage 24 V DC
Supply voltage range 9.6 V DC ... 30 V DC (The DIN rail bus connector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Order No. 2869728) can be used to bridge the supply voltage. It can be snapped onto a 35 mm DIN rail according to EN 60715))
Typical current consumption 55 mA (24 V DC)
110 mA (12 V DC)
Power consumption 1.5 W (at IOUT = 20 mA, 9.6 V DC, 600 Ω load)