ED3141 Bộ kéo dài mạng qua đường cáp đồng trục


Mã sản phẩm: ED3141

Nhà sản xuất: ETHERWAN

Mô tả:

ED3141 Bộ kéo dài mạng đường cáp đồng trục với một đâu Ethernet , 1 đầu cáp đồng trục 2 dây cho phép truyền Ethernet trên 2 dây tới khoảng cách 2200m ( tốc độ 10mbps) .Kể từ năm 2016 dòng này đã ngừng sản xuất và thay thế bằng ED3541 có thể tham khảo chi tiết dòng 3541 theo link

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: