ETD-BL-2T-I-230 – 2907713 Rơ le phát xung


Mã sản phẩm: ETD-BL-2T-I-230 - 2907713

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

ETD-BL-2T-I-230 - 2907713 Dòng rơ le tạo xung với thời gian và độ rộng của xung có thể điểu chỉnh được thông qua các núm điều chỉnh trên mặt thiết bị, đầu ra 1PDT , nguồn vào xung dải rộng 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC -10 % ... +15 %, di dây kiểu vặn vít.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Catalog và datasheet

Tham khảo cách setup và tính năng chi tiết theo link