EX27000 – Switch mạng Layer 2 28 port IEC 61850


Mã sản phẩm: EX2700

Nhà sản xuất: ETHERWAN

Mô tả:

EX2700  có 28 cổng trong đó 24 cổng tốc độ 10/100 và 4 cổng Gigabit  dạng rack 1 U. Tất cả các cổng này đều có thể lựa chọn linh hoạt hoặc cổng Ethernet , cổng quang hoặc cổng SFP.

EX2700 được trang bị  các tính năng quản lý đa dạng như Port Base Security,IGMP snooping, VLANs, GARP protocols, LACP người sử dụng có thể tự do lựa chọn hình thức quản lý khác nhau qua giao diện Web hay Telnet, SNMP, RMON, TFTP, và RS-232. EX2700 hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn cho tự động hóa trạm điện như IEC 61850-3 , IEEE 6113.

 

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Mã hàng chính

EX27000 Series IEC61850-3/IEEE1613EN50121-4 Rackmount Industrial Managed 24-port 10/100FE + 4-port GE Ethernet Switch (-10C ~ 60C, FANLESS)
10/100TX 100FX Gigabit Power Input
EX27604-001C 24 0 4 TX 100 - 240VAC
EX27604-00VC 24 0 4 TX / SFP Combo 100 - 240VAC
EX27604-043C 24 0 4 MM 500m SC 100 - 240VAC
EX27604-04AC 24 0 4 SM  10km SC 100 - 240VAC
EX27604-04BC 24 0 4 SM  20km SC 100 - 240VAC
EX27424-101C 16 8 MM 2km SC 4TX 100 - 240VAC
EX27424-10VC 16 8 MM 2km SC 4 TX / SFP Combo 100 - 240VAC
EX27424-143C 16 8 MM 2km SC 4 MM 500m SC 100 - 240VAC
EX27424-14AC 16 8 MM 2km SC 4 SM  10km SC 100 - 240VAC
EX27424-14BC 16 8 MM 2km SC 4 SM  20km SC 100 - 240VAC
EX27424-A01C 16 8 SM 20km SC 4 TX 100 - 240VAC
EX27424-A0VC 16 8 SM 20km SC 4 TX / SFP Combo 100 - 240VAC
EX27424-A43C 16 8 SM 20km SC 4 MM 500m SC 100 - 240VAC
EX27424-A4AC 16 8 SM 20km SC 4 SM  10km SC 100 - 240VAC
EX27424-A4BC 16 8 SM 20km SC 4 SM  20km SC 100 - 240VAC
EX27244-101C 8 16 MM 2km SC 4 TX 100 - 240VAC
EX27244-10VC 8 16 MM 2km SC 4 TX / SFP Combo 100 - 240VAC
EX27244-143C 8 16 MM 2km SC 4 MM 500m SC 100 - 240VAC
EX27244-14AC 8 16 MM 2km SC 4 SM  10km SC 100 - 240VAC
EX27244-14BC 8 16 MM 2km SC 4 SM  20km SC 100 - 240VAC
EX27244-A01C 8 16 SM 20km SC 4 TX 100 - 240VAC
EX27244-A0VC 8 16 SM 20km SC 4 TX / SFP Combo 100 - 240VAC
EX27244-A43C 8 16 SM 20km SC 4 MM 500m SC 100 - 240VAC
EX27244-A4AC 8 16 SM 20km SC 4 SM  10km SC 100 - 240VAC
EX27244-A4BC 8 16 SM 20km SC 4 SM  20km SC 100 - 240VAC
EX27064-101C 0 24 MM 2km SC 4 TX 100 - 240VAC
EX27064-10VC 0 24 MM 2km SC 4 TX / SFP Combo 100 - 240VAC
EX27064-143C 0 24 MM 2km SC 4 MM 500m SC 100 - 240VAC
EX27064-14AC 0 24 MM 2km SC 4 SM  10km SC 100 - 240VAC
EX27064-14BC 0 24 MM 2km SC 4 SM  20km SC 100 - 240VAC
EX27064-A01C 0 24 MM 20km SC 4TX 100 - 240VAC
EX27064-A0VC 0 24 SM 20km SC 4 TX / SFP Combo 100 - 240VAC
EX27064-A43C 0 24 SM 20km SC 4 MM 500m SC 100 - 240VAC
EX27064-A4AC 0 24 SM 20km SC 4 SM  10km SC 100 - 240VAC
EX27064-A4BC 0 24 SM 20km SC 4 SM  20km SC 100 - 240VAC
EX27064-V0VC 24 SFP 0 4 TX / SFP Combo 100 - 240VAC

Catalog/Datasheet

Tham khảo catalog chi tiết dòng EX 2700 theo link