EX77964 Switch 61850 Layer 3 – dạng Rack tối đa 28 cổng


Mã sản phẩm: EX77964

Nhà sản xuất: ETHERWAN

Mô tả:

EX77964 Dòng switch Layer3 dạng rack 19 inch IEC 61850-3/IEEE 1613 với 24 cổng Gibabit và 4 cổng uplink SFP 1/10G

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Model

EX77964-8VZ 16-port 10/100/1000BASE-TX +8-port 100/1000BASE SFP Combo +4-port 1G/10G SFP+ Hardened Managed Ethernet Switch
EX77964-8XZ 16-port 10/100/1000BASE-TX +8-port 100/1000BASE-SX/LX/BX +4-port 1G/10G SFP+ Hardened Managed Ethernet Switch

Gigabit Port Options (X)

3 1000BASE-SX (SC) - 550m
4 1000BASE-SX (SC) - 2Km
5 1000BASE-SX (ST) - 550m
A 1000BASE-LX (SC) - 10Km
B 1000BASE-LX (SC) - 20Km
R 1000BASE-BX (SC) WDM-TX: 1310nm/RX: 1550nm-20Km
S 1000BASE-BX (SC) WDM-TX: 1550nm/RX: 1310nm-20Km
* More Gigabit options are also available upon request.

Power Input Interface (Z)

T ±48VDC (Terminal Block)
W 100–240VAC (Terminal Block)
C 100–240VAC (AC Inlet)
TR ±48VDC Redundant (Terminal Block)
WR 100–240VAC Redundant (Terminal Block)
CR 100–240VAC Redundant (AC Inlet)