FL BT EPA 2 – 1005869 Modun thu phát Bluetooth


Mã sản phẩm: FL BT EPA 2 - 1005869

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

FL BT EPA 2 - 1005869 Modun thu phát sóng không dây qua  truyền thông :Bluetooth , vỏ ngoài IP65, với  Antena ngoài, truyền thông ( Ethernet )  &   nguồn được cấp qua giắc cắm  dạng  M12.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Sản phẩm tương đương

Mã hàng Mã sản phẩm Lưu ý
1005955 FL EPA 2 Modun thu phát Bluetooth tích hợp Antena
1005957 FL EPA 2 RSMA Modun thu phát Bluetooth/Wifi
1005869 FL BT EPA 2 Modun thu phát Bluetooth