FL COMSERVER UNI 232/422/485 – 2313452


Mã sản phẩm: FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452 bộ chuyển đổi Com 232/422/485 sang Ethernet hỗ trợ, TCP, UDP, Modbus gateway, PPP ,COM port redirector , gắn Din . FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452 ra đời thay thế cho bộ chuyển đổi thế hệ 1 đã ngừng sản xuất trước đó là dòng FL COM SERVER RS232 - 2744490

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452 bộ chuyển đổi Com thế hệ 2 của Phoenix contact . Dòng FL COMSERVER nổi tiếng với khả năng lập trình linh hoạt dựa trên nền tảng mở basic .

Sản phẩm liên quan ( related product )

 
Mã hàng Mã sản phẩm Lưu ý
2313452 FL COMSERVER UNI 232/422/485 Hỗ trợ Modbus Gateway , Com redirector , Serial device server/client
2313465 FL COMSERVER PRO 232/422/485 Hỗ trợ lập trình ngôn ngữ Basic có thể customize firmware , ứng dụng , sẵn ví dụ biến thành gateway
2313478 FL COMSERVER BASIC 232/422/485 Hỗ trợ  Com redirector , Serial device server/client, hỗ trợ lập trình ngôn ngữ Basic

Sơ đồ nối dây (wiring diagram)  như sau :

Catalog/Datasheet

Download catalog  theo link