FL EPA 2 – 1005955 Modun thu phát Bluetooth/Wifi


Mã sản phẩm: FL EPA 2 - 1005955

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

FL EPA 2 - 1005955 Modun thu phát không dây tích hợp truyền thông :Bluetooth & Wifi , vỏ ngoài bằng kìm loại, IP65, tích hợp antena trong thân, với giắc cắm mạng & chân nguồn bằng  giắc cắm M12.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật:

Sản phẩm tương đương

Mã hàng Mã sản phẩm Lưu ý
1005955 FL EPA 2 Modun thu phát Bluetooth tích hợp Antena
1005957 FL EPA 2 RSMA Modun thu phát Bluetooth/Wifi
1005869 FL BT EPA 2 Modun thu phát Bluetooth tích hợp Antena

Your advantages

  • Integrated antenna
  • Protocol-transparent communication on Layer 2
  • IP65 protection class
  • Combined wireless module for WLAN and Bluetooth

Ambient conditions

Ambient temperature (operation) -40 °C ... 65 °C
Ambient temperature (storage/transport) -40 °C ... 85 °C
Permissible humidity (operation) 5 % ... 93 % (non-condensing)
Permissible humidity (storage/transport) non-condensing
Degree of protection IP65
Back to top
 

Ethernet interface

Interface Ethernet
Number 1
Connection method M 12 connectors (D-coded, female)
Interface 10/100 Mbps Ethernet
Number of interfaces 1
Connection method M 12 connectors (D-coded, female)
Note on the connection method Auto negotiation and autocrossing
Transmission speed 10/100 Mbps
Transmission physics Copper
Transmission length 100 m (per segment)
Back to top
 

Wireless interface

Designation Bluetooth / WLAN
Wireless standard Bluetooth 2.1 + EDR
IEEE 802.11
b
g
a
n
Antenna connection method (Internal)
Frequency range 2.402 GHz ... 2.48 GHz (Bluetooth)
2.4095 GHz ... 2.4645 GHz (WLAN)
5.17 GHz ... 5.25 GHz (WLAN-AP)
5.17 GHz ... 5.71 GHz (WLAN-Client)
Frequency band 2.4 GHz
5 GHz
Transmission power max. 16 dBm (Bluetooth: 10 dBm)
Number of wireless interfaces 1 IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0
Wireless modules that can be connected 7 (BT 2.1+EDR, NAP-Mode)
Profiles supported
Back to top
 

Wireless card

Number 1
Assembly instructions Permanently installed