FL MGUARD 1105 – 1153078 Security Router


Mã sản phẩm: FL MGUARD 1105 - 1153078

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

FL MGUARD 1105 - 1153078 Dòng thiết bị bảo mật - an ninh mạng 1000 với 2 công Ethernet mới nhất  với chế độ cấu hình đơn giản không cần cài đặt Easy mode cúa Phoenix contact , chế độ test , Firewall thông minh . FL FL MGUARD 1105 - 1153078 chuyên dụng cho việc thiết lập lớp bảo vệ mạng đơn giản cho việc truy câp 1 hoặc 2 máy , robot nằm đơn lẻ từ xa.

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: