FL SWITCH 2312-2GC-2SFP – 2702910 Managed Switch


Mã sản phẩm: FL SWITCH 2312-2GC-2SFP - 2702910

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

FL SWITCH 2312-2GC-2SFP - 2702910 Bộ chuyển mạng Ethernet Công nghiệp có tính năng quản lý  ( hỗ trợ tạo vòng ring, redundacy ..ect ) -  có 12 TX ( 10/100/1000Mbps), 2 cổng SFP 100/1000 Mbps, 2 cổng Combo 10/100/1000 Mbps, vỏ: IP20, preconfigured PROFINET, PROFINET Conformance-Class B, Gắn Din , Xuất xứ Đức của Phoenix Contact

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: