FL SWITCH 3012E-2FX SM – 2891119 Managed Switch


Mã sản phẩm: FL SWITCH 3012E-2FX SM - 2891119

Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT

Mô tả:

FL SWITCH 3012E-2FX SM - 2891119 bộ chuyển mạng có chức năng quản lý theo tiêu chuẩn IEC 61850-3 and IEEE 1613, có 12  cổng   RJ45 (10/100Mbps), 2 cổng quang SC-D SM 100Mbps,  có đèn trạng thái cho từng cổng, nguồn cấp 24VDC ( redundacy ). Các chức năng cơ bản gồm Store and forward switch, Extended Ring and IEEE redundancy, Multicast control, IGMP snooping, trunking, Port and Tagging VLANs, Port and IEEE 802.1x security, SNMP V3 and Https security, SNTP, web customization, user accounts

Giá bán lẻ: Vui lòng liên hệ

Thông tin kỹ thuật: